Oppførsel/holdninger på og utenfor banen

Norges Tennisforbunds retningslinjer ift Oppførsel/holdning på og utenfor banen

NTF har erfart at oppførsel på og utenfor banen oftere bryter reglementet for Tennisspillets regler. Vi ønsker med denne informasjonen å gjøre spillere, ledere, foreldre og turneringsarrangører kjent med hvilke forseelser som kvalifiserer til advarsel, poengstraff og gamestraff.

Vi bare alle turneringsledere følge disse retningslinjene. NTF skal motta rapport fra arrangør på spillere som får advarsel eller poeng/gamestraff.

Eksempler for forseelser

  1. HØYE UTBRUDD – GROVE ORD
  2. SPARKER / KASTER RACKET
  3. SLÅR BALL I VEGG / NETT / DOMMERKRAKK OSV.
  4. OPPTRER UANSTENDIG GJELDENDE SPRÅK OG GESTER
  5. BRUK AV TRUSSEL / VOLD MOT SPILLERE / LEDERE
  6. UAKSEPTABEL OPPFØRSEL MOT TILSKUERE
  7. TAR IMOT COACHING UNDER SPILL. (Se forøvrig punktet om Coaching)
  8. GÅR INN PÅ MOTSTANDERENS BANEHALVDEL FOR Å DØMME
  9. ÅPENBART IKKE GJØR SITT BESTE (TANKING)
  10. UTHALING AV TID

Første forseelse gir normalt ADVARSEL. Det er fornuftig å gi spilleren beskjed om at neste er minimum POENGSTRAFF. Direkte utvisning kan foretas dersom det synes korrekt.
Etter at ADVARSEL er gitt skal neste foreseelse gi POENGSTRAFF. Det er fornuftig å fortelle spilleren at neste foreseelse kan gi minimum GAMESTRAFF.

Eksempel

Spilleren har fått ADVARSEL – og får POENGSTRAFF.
Stillingen er 15-0. Server vinner ballen (30-0), motstander kaster racket = 40-0.
Stillingen er 30-30,. Server vinner ballen (40-30), motstander kaster racket = GAME.
Stillingen er 40-30. Server vinner ballen (GAME) og motander kaster racket = 0-15 i neste game.

Spilleren har fått POENGSTRAFF – og får GAMESTRAFF.
Stillingen er 3-1, 0-30. Server vinner ballen (15-30) og motstander kaster racket = GAME 4-1.
Stillingen er 4-1, 40-30. Server vinner ballen (5-1) og motstander kaster racket = SETT 6-1

Takk for kampen!

 

Orginalversjonen finner du her: http://www.tennis.no/turneringer/oppforsel-pa-og-utenfor-banen