Innkalling til årsmøte i Arendal Tennisklubb for 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Arendal Tennisklubb.

Årsmøtet avholdes 4. mars 2024 klokken 1800 på Sør Amfi. Møterom kommer.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 19. februar 2024 til per@arendaltennis.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se nederst i saken.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Arendal Tennisklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Arendal Tennisklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Arendal Tennisklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Per Christian Wollebæk kontaktes på per@arendaltennis.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Arendal Tennisklubb

Arendal 11.01.2024

Mal for forlag til årsmøte: