Årsmøte Arendal Tennisklubb 16. februar 2023

Årsmøtet avholdes 16. februar 2023 klokken 1900 på Sør Amfi Møterom 104.

Saksliste:
1. Godkjenning av stemmeberettigede.
2. Godkjenning av innkalling:
3. Valg av dirigent, referent og to til å skrive under protokoll:
4. Årsberetning for 2022
5. Regnskap 2022
6. Budsjett for 2023
7. Valg

Leder, nesteleder og inntil 8 styremedlemmer, sittende styre er:
Grunde Thorsen – leder
Cecilie Baardsen
Hanne Solli
Mari Syrdalen
Olaug Rabben
Odd-Erik Dingsøyr
Oddvar Fodstad
Joh Hæhre

Valgkomite
Revisorer
Kontrollutvalg

8. Kontingentsatser for 2022.
Styrets forslag: Satsene beholdes på 2400 for hovedmedlemmer, 1200 for basismedlemmer og 600 for barn.

9. Innkomne saker

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret