Tennislisens og Tournament Software

Spillerregistrering og lisens for tennissesongen 2019

For å få pålogging og mulighet til å melde seg på turneringer via Tournament Software må man ha lisens. Husk at alle som skal delta i en lisenspliktig turnering må ha registrert innbetalt lisens før turneringsstart.

Alle spillere som har betalt lisens tidligere år får automatisk tilsendt ny lisens på e-post.
Registrering av nye lisenser skal skje via klubb. Ønsker du lisens? Send mail til lisens@arendaltennis.no

Dersom spillere selv vil endre personlig informasjon må de logge inn via www.minidrett.no

Lisensavgiften 2022

Barnelisens (født 2010-2016): Kr 0,-
Junior (født 2003-2009): Kr 330,-
Junior utvidet: Kr 570,-
Senior (født 1953-2002): Kr 470,-
Senior utvidet: Kr 700,-
Veteran (1952 og eldre): Kr 320,- (ingen forsikringsdekning)
Veteran utvidet: Kr 700,-

Oversikt over forsikringsvilkår finner du her

Forsikringsbevis og dekningsgrad finner du her