Tennislisens og Tournament Software

Spillerregistrering og lisens for tennissesongen 2019

For å få pålogging og mulighet til å melde seg på turneringer via Tournament Software må man ha lisens. Husk at alle som skal delta i en lisenspliktig turnering må ha registrert innbetalt lisens før turneringsstart.

Alle spillere som har betalt lisens tidligere år får automatisk tilsendt ny lisens på e-post.
Registrering av nye lisenser skal skje via klubb. Ønsker du lisens? Send mail til lisens@arendaltennis.no

Dersom spillere selv vil endre personlig informasjon må de logge inn via www.minidrett.no

Lisensavgiften 2019

Barnelisens (født 2006-2012): Kr 0,-
Junior (født 1999-2005): Kr 300,-
Junior utvidet: Kr 510,-
Senior (født 1949-1998): Kr 420,-
Senior utvidet: Kr 630,-
Veteran (1948 og eldre): Kr 290,- (ingen forsikringsdekning)
Veteran utvidet: Kr 630,-

Oversikt over forsikringsvilkår finner du her

Forsikringsbevis og dekningsgrad finner du her