Status tennishallen Sør Amfi

Anlegget er bemannet av vaktmester fra 07-15 alle hverdager. Hovedinngangen nede vil da være åpen for alle. Dette er døren nede v bane 1 og Athletica. Fra 08-15 vil det derfor være fri booking som det var før corona. Det er ekstremt viktig at alle booker timene hvor de spiller og merker med navn på alle på banen. Dette for at evt smittesporing skal være så optimal som mulig. De som går på partier mellom 8-15 skal også benytte inngangen oppe. Viktig at alle vasker hender eller bruker antibac før trening. Garderobene ønsker vi ikke at klubbens medlemmer benytter. Garderobe 1 og 2 er strengt forbudt å bruke. Toalettet som skal benyttes er det som er i gangen mellom bane 1 og flerbrukshallen.

Etter kl 15 og i helger vil hallen ikke være bemannet av vaktmester. De faste partiene vil da gå sin gang. Alt oppmøte skjer ved inngangen nede mot utebanene sånn som det var i vår. Trenerne vil låse deltakerne inn og ut. Trenerne vil også ha ansvar for listene over hvem som har vært i hallen for evt smittesporing.

Fri booking etter kl 15 og i helger er en utfordring. Status er at noen personer i klubben med tillitsverv disponerer kort. Disse kan benyttes gitt at man booker bane. I tillegg har klubben mulighet til å disponere ca 35 kort som vi kan dele ut til medlemmer som er aktive og booker mye. Det er en vanskelig øvelse å dele ut slike kort og fortsatt ha kontroll på hva som skjer i hallen. Men vi skal gjøre så godt vi kan.

Alle som ønsker å disponere et kort sender en email til grunde@arendaltennis.no. I den søknaden vil vi gjerne vite sånn ca hvor mange kortet representerer. NB! Her skal alle være medlemmer i klubben hvor kontingenten er betalt. Vi vil også gjerne vite hvor ofte man ser for seg at man booker pr uke. Søknadsfrist settes til førstkommende søndag kl 12.

Klubben vil vurdere alle søknadene og gi prioritet til de som booker relativt ofte og hvor mange medlemmer et kort favner over. Folk med kort vil ha ansvar for å låse inn og ut alle som har booket bane i samme tidsrom som dem.

Hvis alle er flinke og informert om de nye reglene tror klubben at bookingmulighetene skal være gode denne høsten. For at systemet skal fungere best mulig er det viktig at de som har kort skiver «har kort» i tillegg til alle som skal spille på bookingen i bookingsystemet. Da vet alle de som ikke har kort at de også kan booke en annen bane i samme tidsrom. De som booker først og skriver «har kort» vil vi skal booke bane 1 for å gjøre det mest mulig oversiktlig.

Til slutt vil vi gjenta at alle følger smittevernsregler  i forhold til håndhygiene og bruk av riktig toalett i hallen og helst ingen bruk av garderobe. Garderobe 1 og 2 er absolutt forbudt å bruke. Den er eksklusiv for Atletica.

Mvh styret