Arendal Kommune og Fritidskortet

Arendal kommune er en av to kommuner som starter opp som pilotkommune for fritidskortet. Prosjektet er støttet av Bufdir.

Alle barn bosatt i Arendal kommune mellom 6 til 18 år kan få tildelt støtte på 1000 kr pr halvår til faste aktiviteter innen idrett, korps, speider mm. I første omgang er det snakk om en refusjonsordning – så man må søke om å motta støtten.

Foreninger som skal motta kurs / aktivitetsavgifter via Fritidskortet må være registrert i https://www.friskus.com. Det må så vidt vi vet også de som skal søke om støtte. Her er hva Arendal kommune skriver om dette:

Hvorfor bruke Friskus?
Arendal kommune ønsker at flere, spesielt barn og unge, skal ha mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Friskus kan, ved siden av det nye fritidskortet for barn og unge mellom 6 og 18 år, bidra til dette.Vi har derfor bestemt at alle lag og foreninger som søker driftstilskudd fra kommunen og/eller tilbyr fritidskort for barn og unge må ha en oppdatert Friskus-side.

Du kan finne mer informasjon om dette på Arendal kommunes hjemmeside: https://www.arendal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritidstilbud-for-barn-og-unge/fritidskort/

Enda mer finnes på Regjeringen.no sine sider: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-barn-skal-fa-mulighet-til-a-ha-fritidsaktiviteter/id2644890/