Informasjon fra klubben

Årsmøtet er utsatt

På grunn av strengere smittevernsregler har vi besluttet å utsette årsmøtet. Ny dato vil bli annonsert senere. Vi har mest lyst til å arrangere et analogt årsmøte og venter på bedre tider for det.

Vi trenger ett nytt styremedlem og har også behov for noen som kan sitte i turneringskomite senior. Har du tid og lyst til å bidra til at hjulene går rundt er det hyggelig om du melder din interesse.

Trening for voksne

Som mange, men ikke alle har fått med seg har også trening for voksne startet opp torsdag i uke 3. Det kan virke som noen ikke mottar e-post. Det kan skyldes så mangt, men fint om dere informerer hverandre dersom noen ikke har fått beskjeden.

På Drop in er det maks 8 deltakere, trenerene organiserer dette. 

Vaksineringsprogram i Sør Amfi

Det er planlagt vaksinering mot Covid på Sør Amfi torsdag 28. januar. Vi regner ikke med at dette skal påvirke faste treninger, men det kan blir stengt for vanlig booking da. Vi kommer med mer info om dette så snart vi har fått beskjed fra kommunen.

100-årsjubileum

Ellers har vi jubileum i år, klubben fyller 100 år og det er planlagt en markering 6. november. Vi satser på at det lar seg gjøre da. Dersom noen sitter på bilder, hendelser eller annen historikk fra klubbens første 100 år er det hyggelig om dere vil dele dette, kanskje vi kan gjøre noe ut av det. Det kan sendes til post@arendaltennis.no. Forslag til andre aktiviteter eller markeringer tas også i mot.

Adgangskort

Det er nå delt ut ca 100 kort til voksne medlemmer. Dersom du er medlem av klubben, er fylt 18 år og har betalt kontingenten kan du få adgangskort. Følg fremgangsmåten her: http://www.arendaltennis.no/2020/10/vi-far-tilgang-til-flere-adgangskort-til-medlemmer-over-18-ar/

Informasjon om hentetidspunkter sendes på e-post, så pass på at du ligger inne med riktig kontaktinfo i Min idrett. Det sendes ikke ut bekreftelse på bestilling, men så lenge du har krysset av på rett sted vil du motta informasjon om hentetidspunkter.

E-post

Siden det er en del som sier de ikke mottar e-post ber vi om at dere passer på at dere benytter en epostadresse dere sjekker jevnlig. Dersom man ønsker å bytte epostadresse må det gjøres i Min Idrett (https://minidrett.nif.no).

Sjekk også om e-post har havnet i søppelpost / spamfilter. Det er mye informasjon om dagen, så det er viktig at dere får den. Fakturering skjer også via e-post.

Husk å benytte fritidskortet

VIktig at dere som har barn mellom 6 og 18 år bosatt i Arendal betaler faktura via https://www.arendal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritidstilbud-for-barn-og-unge/fritidskort/

Kontingenten refunderes ikke av kommunen dersom dere betaler direkte.

Åpningstider tennishallen jula 2020

Arendal Tennisklubb har fått lov til å benytte hallen gjennom jula med unntak av noen dager da den vil være helt stengt.

For å gjøre det enkelt, er dagene hallen kan benyttes åpne for booking i bookingsystemet. Alle må booke dersom de vil spille. Om noen tar seg inn i hallen utenom de tillatte tidene vil dette medføre skarpe reaksjoner.

For å komme inn må man benytte nøkkelkort eller booke parallell tid med noen som har nøkkelkort. Den som låser opp har ansvar for alle personene som blir sluppet inn og for at de forlater hallen etterpå. Kun personer har booka baner (og deres medspillere) skal slippes inn.

Minner om at det er strengt forbudt å gå gjennom Atletica for å komme inn til tennishallen.

Det er veldig viktig at alle følger disse reglene og oppfører seg fint i hallen. Hvis vi som klubb ikke klarer dette, risikerer vi at ordningen med personlige nøkkelkort og halltilgang i feriene avvikles.

Info fra kommunen som er lagt ut på bookingsidene:

“Tennishallen er åpen for booking 28.12 – 29.12 – 30.12 samt 2.1 og 3.1, for brukere som allerede har adgangskort. Hallen kan på bakgrunn av pågående covid-19 bli stengt på kort varsel.

Det er viktig å sette seg inn i gjeldende utleiereglement.
Alle leietakere er selv ansvarlig for å sette seg inn i, og følge de smittevernregler som til en hver tid gjelder.”

Innkalling til årsmøte i Arendal Tennisklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Arendal Tennisklubb.

Årsmøtet avholdes mandag 8. mars 2021 kl. 1830 i rom 204 på Sør Amfi.

Vi ber om at alle som ønsker å delta på årsmøtet melder fra til sekretær Joh Hæhre på e-post: Joh@arendaltennis.no . Dette er viktig så vi har kontroll på hvem og hvor mange som kommer i forhold til smittevernreglene.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 25. februar til grunde@arendaltennis.no. Vi trenger navn på forslagsstiller, et forslag til sak i den ordlyd den ønskes vedtatt samt en begrunnelse for forslaget.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Arendal Tennisklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Arendal Tennisklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Arendal Tennisklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Arendal Tennisklubb kontaktes på e-post grunde@arendaltennis.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  ATK

Vårsemesteret 2021

Vårsemesteret starter opp tirsdag 5. januar og avsluttes 19. juni. Det vil ikke være ordinær trening i vinterferien (uke 8) og påskeferien (29. mars til 6. april).

Uke 8 vil vi tilby en alternativ trening for voksne og barn, mer info om dette kommer snart.

Treningstiden i vårsemesteret vil i det store og hele være de samme som i høst for de som ønsker å trene i de samme gruppene. Dersom det forekommer små endringer vil de som er berørt få beskjed om det.

Har du behov for endring av treningstider eller ikke kommer til å trene fast til våren må du gi beskjed til kurs@arendaltennis.no innen 29. desember. Dersom vi ikke hører fra deg vil du bli satt opp på samme kurs som i høst.

Husk at du ikke meldes ut av klubben selv om du melder deg av kurs. Vi har mange medlemmer som ikke går på faste kurs. Dersom du ønsker å melde deg ut kan du gjøre dette via Min Idrett eller ved å sende e-post til post@arendaltennis.no. Da unngår du å motta ny kontingent i juni.

Minner om at dere som har barn i alderen 6-18 år bosatt i Arendal kommune kan benytte fritidskortet for å betale hele eller deler av kursavgiften også til våren. Det er viktig at dere da betaler fakturaen via friskus.com da dere ikke lenger får refundert penger. Les mer på https://www.arendal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritidstilbud-for-barn-og-unge/fritidskort/

Ellers ber vi om at alle overholder gjeldende retningslinjer for smittevern. Hold avstand og vask hendene.

Vi får tilgang til flere adgangskort til medlemmer over 18 år.

På grunn av situasjonen med låst hall har vi fått lov av kommunen å disponere flere kort til bruk for medlemmer over 18 år som ønsker å booke bane utenom faste treningstider.

Vi regner med å få kortene i nær fremtid og vil starte utlevering så snart det praktiske er klart. Betingelsene under gjelder med tilbakevirkende kraft, det vil si at medlemmer som allerede har fått kort må følge disse retningslinjene.

Betingelser:

 1. Alle som skal stå som ansvarlig for kort må være medlem i Arendal Tennisklubb og ha betalt kontingent. Ved manglende betaling av kontingent vil kortet bli sperret. Det kan da påløpe kostnader for å få åpnet det igjen.
 2. Dersom det er flere voksne medlemmer i samme husstand kan de disponere ett kort sammen. Si fra om dette er ønskelig.
 3. Når medlemskapet avsluttes skal kortet leveres inn.
 4. De som skal ha kort betaler 250,- for å dekke kostnader for kort, programmering, registrering av kort og administrasjon. Dette gjelder også de som allerede har fått utlevert kort.
 5. Kortavgift betales med VIPPS ved utlevering. Har du ikke VIPPS må annen betalingsmåte avtales på forhånd.
 6. Det vil bli laget en kontrakt som må signeres ved utlevering av kort.

Vi jobber med detaljene for utlevering og det kan forekomme endringer.

Ønsker du å søke om kort gjør du som følger:

 1. Logg deg inn på https://minidrett.nif.no
 2. Gå inn på fanen Medlemskap: Pass på at du står på riktig profil dersom du har samlet flere familiemedlemmer under din profil.
 3. Trykk på Arendal Tennisklubb (merket 1 på bilde under)
 4. Trykk på Detaljer i boksen til høyre (merket 2)
 5. Hukk av på “Ønsker adgangskort til hallen (over 18 år)”
 6. Feltet Notisblokk er redigerbart, her kan du legge inn beskjed dersom det er flere voksne i husstanden som skal disponere samme kort.
 7. Husk å trykke “Lagre og lukk” for å lagre dine endringer.
Slik gjør du i Min Idrett

Trenger du hjelp for å komme inn i Min Idrett kan du sende mail til support@idrettsforbundet.no eller ringe 21 02 90 90 mellom 08-19 mandag til torsdag og 08-1530 fredag.

Du kan også sende e-post til post@arendaltennis.no. Her kan det være noe lenger responstid.

Status tennishallen Sør Amfi

Anlegget er bemannet av vaktmester fra 07-15 alle hverdager. Hovedinngangen nede vil da være åpen for alle. Dette er døren nede v bane 1 og Athletica. Fra 08-15 vil det derfor være fri booking som det var før corona. Det er ekstremt viktig at alle booker timene hvor de spiller og merker med navn på alle på banen. Dette for at evt smittesporing skal være så optimal som mulig. De som går på partier mellom 8-15 skal også benytte inngangen oppe. Viktig at alle vasker hender eller bruker antibac før trening. Garderobene ønsker vi ikke at klubbens medlemmer benytter. Garderobe 1 og 2 er strengt forbudt å bruke. Toalettet som skal benyttes er det som er i gangen mellom bane 1 og flerbrukshallen.

Etter kl 15 og i helger vil hallen ikke være bemannet av vaktmester. De faste partiene vil da gå sin gang. Alt oppmøte skjer ved inngangen nede mot utebanene sånn som det var i vår. Trenerne vil låse deltakerne inn og ut. Trenerne vil også ha ansvar for listene over hvem som har vært i hallen for evt smittesporing.

Fri booking etter kl 15 og i helger er en utfordring. Status er at noen personer i klubben med tillitsverv disponerer kort. Disse kan benyttes gitt at man booker bane. I tillegg har klubben mulighet til å disponere ca 35 kort som vi kan dele ut til medlemmer som er aktive og booker mye. Det er en vanskelig øvelse å dele ut slike kort og fortsatt ha kontroll på hva som skjer i hallen. Men vi skal gjøre så godt vi kan.

Alle som ønsker å disponere et kort sender en email til grunde@arendaltennis.no. I den søknaden vil vi gjerne vite sånn ca hvor mange kortet representerer. NB! Her skal alle være medlemmer i klubben hvor kontingenten er betalt. Vi vil også gjerne vite hvor ofte man ser for seg at man booker pr uke. Søknadsfrist settes til førstkommende søndag kl 12.

Klubben vil vurdere alle søknadene og gi prioritet til de som booker relativt ofte og hvor mange medlemmer et kort favner over. Folk med kort vil ha ansvar for å låse inn og ut alle som har booket bane i samme tidsrom som dem.

Hvis alle er flinke og informert om de nye reglene tror klubben at bookingmulighetene skal være gode denne høsten. For at systemet skal fungere best mulig er det viktig at de som har kort skiver «har kort» i tillegg til alle som skal spille på bookingen i bookingsystemet. Da vet alle de som ikke har kort at de også kan booke en annen bane i samme tidsrom. De som booker først og skriver «har kort» vil vi skal booke bane 1 for å gjøre det mest mulig oversiktlig.

Til slutt vil vi gjenta at alle følger smittevernsregler  i forhold til håndhygiene og bruk av riktig toalett i hallen og helst ingen bruk av garderobe. Garderobe 1 og 2 er absolutt forbudt å bruke. Den er eksklusiv for Atletica.

Mvh styret

Sommertrening og annen informasjon fra Arendal tennisklubb juni 2020

Hei!

Sommeren nærmer seg med stormskritt etter et litt annerledes halvår.

Vil med dette informere om hva som skjer fremover. Hovedpunktene er:

1. Sommerkurs og trening.
2. Kursavgiftene for første halvår 2020.
3. Utsendelse av kontingent for 2020/21
4. Klubbmesterskap senior


1. Sommerkurs og trening

Treningen går som vanlig frem til og med uke 25.

Vi kommer til å kjøre kurs for barn og voksne på alle nivåer i uke 26 og 27 etter at skolen er slutt. Disse vil være gratis for de som har vært 
påmeldt kurs dette semesteret. Andre kan også delta mot å betale kursavgift.

Kursene vil går fra mandag til torsdag begge ukene. Det vurderes mer 
kurs senere i sommer men det er ikke avklart og vil bli informert om ved 
en passende anledning.

Kurs for barn vil foregå mellom kl 10 og 14 - pris pr uke: 1200.
Voksenkurs vil foregå mellom 17 og 21 i bolker på 1 time - pris pr. uke 500.

Gruppene vil bli delt opp etter nivå. For de voksne vil tidspunktene 
hver enkelt skal trene bli annonsert nærmere oppstart. Vi må se an 
antall påmeldte før vi setter endelig kjøreplan, men vi har god kapasitet.

Påmelding kan gjøres ved å sende e-post til kurs@arendaltennis.no 
snarest og senest innen 15. juni.

Booking av bane i hallen er dessverre stengt inntil videre. Vi vil si 
fra når dette er på plass igjen fra kommunens side.
Hallen vil nok være stengt i juli som tidligere, men vi ser om vi kan få 
til en ordning via Facebook som vi har hatt tidligere år med noen 
medlemmer som disponerer kort og annonserer når de er i hallen.

2. Kursavgiftene for første halvår 2020

I og med at perioden som gikk bort ikke ble så lang ber vi alle 
medlemmer betale inn full kursavgift for halvåret. Som en kompensasjon 
for ukene som falt ut kan dere delta gratis på sommerkurs uke 26 og 27. 
Disse kursene går over flere dager hver uke og dekker således for flere uker.
De fleste har betalt inn avgift for hele perioden, noen har betalt inn 
50% og noen har ikke betalt noe. Vi ber om forståelse for at det blir 
for mye administrasjon med refusjon og kreditering av alle varianter av 
kursavgifter og eventuell bruk av fritidskort.

Husk å betale med riktig KID-nummer. Dere finner faktura i 
https://minidrett.nif.no under betalinger.

Dersom noen er i en veldig vanskelig situasjon på grunn av pandemien ber 
vi dere ta kontakt så finner vi ut av det.

3. Utsendelse av kontingent for 2020/21

Nytt tennisår starter juli 2020 og vi vil snart starte utsendelse av 
kontingenter. De som ønsker å melde seg ut eller endre medlemstype bes 
ordne det i https://minidrett.nif.no snarest under medlemskap. Trykk på 
Arendal Tennisklubb og velg enten detaljer eller meld ut på ØVERSTE 
linjen i feltet til høyre. Endring av medlemstype vil kun være mulig 
frem til fakturautsendelse.

Minner om at barn bosatt i Arendal kommune kan benytte seg av 
fritidskortet og få dekket inntil 1000 kr til faste aktiviteter pr. 
halvår. Mer info om dette finner dere her: 
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritidstilbud-for-barn-og-unge/fritidskort/

4. Klubbmesterskap senior

Vi håper alle som har mulighet melder seg på klubbmesterskapet for 
senior helgen 18-20 juni. Påmelding innen 14. juni!
https://www.facebook.com/events/639703119958770


Takk for oppmerksomheten, følg smittevernreglene og ha en riktig god sommer!


Mvh
For Arendal Tennisklubb

Odd-Erik Dingsøyr

Informasjon angående trening ved Arendal Tennisklubb.

Vi beklager å måtte meddele at alle kurs og treninger er avlyst inntil videre basert på Helsedirektoratets vedtak om tiltak for å hindre spredning av Covid-19.

Hallen vil også stenges fra i dag klokken 1800, så privat spill innendørs er dessverre heller ikke mulig.

Vi oppfordrer alle til å følge rådene som gis av myndighetene for å unngå smittespredning.

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi vet noe mer konkret om varigheten på denne situasjonen.

Med vennlig hilsen

Styret 

Arendal Tennisklubn

Arendal Kommune og Fritidskortet

Arendal kommune er en av to kommuner som starter opp som pilotkommune for fritidskortet. Prosjektet er støttet av Bufdir.

Alle barn bosatt i Arendal kommune mellom 6 til 18 år kan få tildelt støtte på 1000 kr pr halvår til faste aktiviteter innen idrett, korps, speider mm. I første omgang er det snakk om en refusjonsordning – så man må søke om å motta støtten.

Foreninger som skal motta kurs / aktivitetsavgifter via Fritidskortet må være registrert i https://www.friskus.com. Det må så vidt vi vet også de som skal søke om støtte. Her er hva Arendal kommune skriver om dette:

Hvorfor bruke Friskus?
Arendal kommune ønsker at flere, spesielt barn og unge, skal ha mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Friskus kan, ved siden av det nye fritidskortet for barn og unge mellom 6 og 18 år, bidra til dette.Vi har derfor bestemt at alle lag og foreninger som søker driftstilskudd fra kommunen og/eller tilbyr fritidskort for barn og unge må ha en oppdatert Friskus-side.

Du kan finne mer informasjon om dette på Arendal kommunes hjemmeside: https://www.arendal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritidstilbud-for-barn-og-unge/fritidskort/

Enda mer finnes på Regjeringen.no sine sider: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-barn-skal-fa-mulighet-til-a-ha-fritidsaktiviteter/id2644890/