Sommertrening og annen informasjon fra Arendal tennisklubb juni 2020

Hei!

Sommeren nærmer seg med stormskritt etter et litt annerledes halvår.

Vil med dette informere om hva som skjer fremover. Hovedpunktene er:

1. Sommerkurs og trening.
2. Kursavgiftene for første halvår 2020.
3. Utsendelse av kontingent for 2020/21
4. Klubbmesterskap senior


1. Sommerkurs og trening

Treningen går som vanlig frem til og med uke 25.

Vi kommer til å kjøre kurs for barn og voksne på alle nivåer i uke 26 og 27 etter at skolen er slutt. Disse vil være gratis for de som har vært 
påmeldt kurs dette semesteret. Andre kan også delta mot å betale kursavgift.

Kursene vil går fra mandag til torsdag begge ukene. Det vurderes mer 
kurs senere i sommer men det er ikke avklart og vil bli informert om ved 
en passende anledning.

Kurs for barn vil foregå mellom kl 10 og 14 - pris pr uke: 1200.
Voksenkurs vil foregå mellom 17 og 21 i bolker på 1 time - pris pr. uke 500.

Gruppene vil bli delt opp etter nivå. For de voksne vil tidspunktene 
hver enkelt skal trene bli annonsert nærmere oppstart. Vi må se an 
antall påmeldte før vi setter endelig kjøreplan, men vi har god kapasitet.

Påmelding kan gjøres ved å sende e-post til kurs@arendaltennis.no 
snarest og senest innen 15. juni.

Booking av bane i hallen er dessverre stengt inntil videre. Vi vil si 
fra når dette er på plass igjen fra kommunens side.
Hallen vil nok være stengt i juli som tidligere, men vi ser om vi kan få 
til en ordning via Facebook som vi har hatt tidligere år med noen 
medlemmer som disponerer kort og annonserer når de er i hallen.

2. Kursavgiftene for første halvår 2020

I og med at perioden som gikk bort ikke ble så lang ber vi alle 
medlemmer betale inn full kursavgift for halvåret. Som en kompensasjon 
for ukene som falt ut kan dere delta gratis på sommerkurs uke 26 og 27. 
Disse kursene går over flere dager hver uke og dekker således for flere uker.
De fleste har betalt inn avgift for hele perioden, noen har betalt inn 
50% og noen har ikke betalt noe. Vi ber om forståelse for at det blir 
for mye administrasjon med refusjon og kreditering av alle varianter av 
kursavgifter og eventuell bruk av fritidskort.

Husk å betale med riktig KID-nummer. Dere finner faktura i 
https://minidrett.nif.no under betalinger.

Dersom noen er i en veldig vanskelig situasjon på grunn av pandemien ber 
vi dere ta kontakt så finner vi ut av det.

3. Utsendelse av kontingent for 2020/21

Nytt tennisår starter juli 2020 og vi vil snart starte utsendelse av 
kontingenter. De som ønsker å melde seg ut eller endre medlemstype bes 
ordne det i https://minidrett.nif.no snarest under medlemskap. Trykk på 
Arendal Tennisklubb og velg enten detaljer eller meld ut på ØVERSTE 
linjen i feltet til høyre. Endring av medlemstype vil kun være mulig 
frem til fakturautsendelse.

Minner om at barn bosatt i Arendal kommune kan benytte seg av 
fritidskortet og få dekket inntil 1000 kr til faste aktiviteter pr. 
halvår. Mer info om dette finner dere her: 
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritidstilbud-for-barn-og-unge/fritidskort/

4. Klubbmesterskap senior

Vi håper alle som har mulighet melder seg på klubbmesterskapet for 
senior helgen 18-20 juni. Påmelding innen 14. juni!
https://www.facebook.com/events/639703119958770


Takk for oppmerksomheten, følg smittevernreglene og ha en riktig god sommer!


Mvh
For Arendal Tennisklubb

Odd-Erik Dingsøyr

Informasjon angående trening ved Arendal Tennisklubb.

Vi beklager å måtte meddele at alle kurs og treninger er avlyst inntil videre basert på Helsedirektoratets vedtak om tiltak for å hindre spredning av Covid-19.

Hallen vil også stenges fra i dag klokken 1800, så privat spill innendørs er dessverre heller ikke mulig.

Vi oppfordrer alle til å følge rådene som gis av myndighetene for å unngå smittespredning.

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi vet noe mer konkret om varigheten på denne situasjonen.

Med vennlig hilsen

Styret 

Arendal Tennisklubn

Arendal Kommune og Fritidskortet

Arendal kommune er en av to kommuner som starter opp som pilotkommune for fritidskortet. Prosjektet er støttet av Bufdir.

Alle barn bosatt i Arendal kommune mellom 6 til 18 år kan få tildelt støtte på 1000 kr pr halvår til faste aktiviteter innen idrett, korps, speider mm. I første omgang er det snakk om en refusjonsordning – så man må søke om å motta støtten.

Foreninger som skal motta kurs / aktivitetsavgifter via Fritidskortet må være registrert i https://www.friskus.com. Det må så vidt vi vet også de som skal søke om støtte. Her er hva Arendal kommune skriver om dette:

Hvorfor bruke Friskus?
Arendal kommune ønsker at flere, spesielt barn og unge, skal ha mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Friskus kan, ved siden av det nye fritidskortet for barn og unge mellom 6 og 18 år, bidra til dette.Vi har derfor bestemt at alle lag og foreninger som søker driftstilskudd fra kommunen og/eller tilbyr fritidskort for barn og unge må ha en oppdatert Friskus-side.

Du kan finne mer informasjon om dette på Arendal kommunes hjemmeside: https://www.arendal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritidstilbud-for-barn-og-unge/fritidskort/

Enda mer finnes på Regjeringen.no sine sider: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-barn-skal-fa-mulighet-til-a-ha-fritidsaktiviteter/id2644890/

Vårtermin 2019 i Arendal Tennisklubb

 

 

 

Arendal Tennisklubb är en förening i ständig utveckling, därför kommer vi att förändra i viss omfattning verksamhetsstruktur inför HT’ 19, för att kunna erbjuda dig/ditt barn modern och professionell träning. Nytt inför VT 19 blir träning möjlighet på lördag förmiddag, för de som har ingen möjlighet att träna kvällstid på vardagar eller vill träna mer än en gång i veckan. Vi kommer att erbjuda träning på röd, orange och grön nivå.

Träningsalternativ ATK VT’19: 

Blå boll – mellan 4 – 6 år, träning en gång i veckan 45 min. Fokus ligger på fundamentala rörelse-mönster med mycket lek, rörelse och grundläggande tennisträning.

Minitennis (röd boll) – mellan 6 – 7 år, träning en gång i veckan. Spel med minitennisboll möjliggör rolig och spännande inlärning. Här tränar barnen på grundmotoriska färdigheter, koordination, samt utvecklar elementär teknik.

Midi tennis (orange boll) – mellan 7 – 9 år, träning 1 – 2 gånger i veckan. Här får barn utveckla sin idrottsliga förmåga med rätt förutsättningar – mjukare boll, banan som är både smalare och kortare, vilket gör att varierat spel är fullt möjligt.

Maxitennis (grön boll) – mellan 9 – 11 år. Gruppträning på fortsättningsnivå samt nybörjarnivå. Maxitennisbollen är 25% mjukare än en vanlig tennisboll, vilket underlättar inlärning och gör träning rolig. Det finns två olika träningsalternativ:

 • Träning i fokus– till dig som är intresserad av intensiv, avancerad träning, men tävlande är inte ditt huvudsyfte. Du vill helt enkelt utveckla din tennis, röra mycket på dig, och träna med dina kompisar. Du bestämmer själv hur mycket tränar du och hur ofta tävlar du.
 • Tävling i fokus– du tränar med ett syfte i fokus – uppnå din maximala kapacitet i framtiden. Vår uppgift blir att stötta dig på vägen dit, och använda hela vår kunskap för att skapa de bästa möjliga förutsättningar. Du får professionell, väl strukturerad tränarledd träning. Du får individuell anpassad vägledning på och utanför banan. För att säkra oss att träningsprocess leder till progress kommer vi att övervaka vissa av dina matcher. Vad förväntar vi oss i utbyte?
  • Först och främst din vilja – vilja att träna, vilja att lära sig nya saker, vilja att samarbeta och vilja att bli bästa möjliga version av sig själv.
  • Du ska tävla minst 2 gånger per termin.
  • Du ska träna minst 2 ggr per vecka
  • Du ska sköta din fysiska träning på seriöst sätt – bäst genom att träna andra sporter
  • Du ska vara role model för våra yngre spelare på och utanför bana.

 

Junior tennis – mellan 12 – 18 år. Gruppträning på fortsättningsnivå samt nybörjarnivå för dig som vill lära sig, utveckla och ha roligt på tennisbana. Det finns två olika träningsalternativ på fortsättningsnivå:

 • Träning i fokus– till dig som är intresserad av intensiv, avancerad träning, men tävlande är inte ditt huvudsyfte. Du vill helt enkelt utveckla din tennis, röra mycket på dig, och träna med dina kompisar. Du bestämmer själv hur mycket tränar du och hur ofta tävlar du. Du får möjlighet att representera klubben i seriematcher, samt åka på våra träningsresor. Vi som erbjuder dig alla de spännande möjligheterna, förväntar oss att du är behjälplig i klubbens olika evenemang (som t.ex. tränare, domare, funktionär på Mini, Midi Touren, och under tävlingar, seriespel). Du som gillar att träna mycket och väl ska vara även förebild för klubbens yngre spelare – ska stötta och hjälpa de att utveckla.
 • Tävling i fokus– du tränar med ett syfte i fokus – uppnå din maximala kapacitet i framtiden. Vår uppgift blir att stötta dig på vägen dit, och använda hela vår kunskap för att skapa de bästa möjliga förutsättningar. Du får professionell, väl strukturerad tränarledd träning. Du får individuell anpassad vägledning på och utanför banan. För att säkra oss att träningsprocess leder till progress kommer vi att övervaka vissa av dina matcher. Vad förväntar vi oss i utbyte?
  • Först och främst din vilja – vilja att träna, vilja att lära sig nya saker, vilja att samarbeta och vilja att bli bästa möjliga version av sig själv.
  • Du ska tävla minst 3 gånger per termin.
  • Du ska träna minst 3 gånger i veckan
  • Du ska sköta din fysiska träning på seriöst sätt – uppvärmning, gym, ev andra sporter
  • Du ska vara behjälplig i klubbens olika evenemang. Du ska vara role model för våra yngre spelare på och utanför bana.

 

Vuxen tennis – vi vill erbjuda dig proffsig träning med tre huvudmål i tankarna: utveckla din teknik, jobba på din taktik, och hjälpa dig att röra mycket på dig. Vi erbjuder träning på tre olika nivåer: nybörjare, fortsättning och högre nivå. Våra tränare hjälper dig med att placera dig i rätt grupp. Är du osäker vilken nivå som passar just dig? Tveka inte att fråga oss tränare 🙂

Praktisk info:

Träningstider under Vårtermin ’19 kommer att vara samma som dem under Hösttermin’18, för alla som önskar träna i sin ordinarie grupp. Vill du fokusera mer på din tennis och vara med på ”Tävling i fokus” satsning – prata med oss tränare i hallen eller skicka email till: artur@arendaltennis.no.

 

Lördags träning:

10:00 – 11:00 – röd boll

11:00 – 12:00 – orange boll

12:00 – 13:00 – grön boll

Anmälan: skicka email till kurs@arendaltennis.no

OBS!!!

Söndags Drop-in och Dubbel kommer inte att fortsätta under VT’19.

Jonas Nyberg slutter som hovedtrener i Arendal Tennisklubb

En epoke er over for Arendal Tennisklubb når vår hovedtrener siden 2014 nå tar farvel med klubben og setter kursen hjem til Sverige og bosetter seg i Stockholm sammen med Jennelie.

Grunnen til at Jonas slutter er at Jennelie har fullført sitt studium som Samfunnsplanlegger ved Umeå Universitet. Hun har fått seg jobb som prosjektingeniør ved Trafikverket i Stockholm. Vi hadde alle håpet at hun skulle få seg jobb i Arendal, men dessverre gikk det ikke slik. Førstevalget var Arendal, sier Jonas.
Leiligheten deres på Bratthenget ligger nå for salg.

Jonas har siste arbeidsdag i klubben 13. august, men er for tiden sykemeldt med løperkne og vil ikke være på banen i oppsigelsestiden. Jonas melder at han er smertefri, men at han ikke kan løpe eller belaste kneet uten at det gjør vondt. Legen sier at det kan ta opptil 6 måneder før det leges. Vi håper at kneet snart blir bra igjen og at Jonas kan briljere videre på banen i Stockholm som han har gjort i Arendal!

Jonas vil søke etter ny jobb i Stockholm, hva det blir er litt avhengig av hvordan det går med kneet.

Jonas kom til Arendal fra Stavanger Tennisklubb der han var ansvarlig for avdeling Sola.

Under Jonas fikk vi virkelig fart på kursdeltakelsen, våren 2018 har vi hatt 192 deltakere på ett eller flere kurs på Sør Amfi samt 45 deltakere på Tennis etter skoletid.

Jonas har vært en trener som har vært utrolig godt likt av store og små, og vi kommer til å savne hans engasjement for tennis og medlemmene veldig.

Vi ønsker både Jonas og Jennelie lykke til videre!

Juniortour 2017 / 2018 – datoene er klare!

KTK og ATK fortsetter samarbeidet og arrangerer turneringer følgende datoer:

14. oktober 2017 – ATK
9. desember 2017 – KTK
10. februar 2018 – ATK
7. april 2017 – KTK

Dagsprogram:
Orange ball – kl. 11-13
Grønn ball – kl. 13-15+

Oppmøte 15 minutter før start. Man spiller med den ballen, man trener med.
Påmeldingsfrist for alle turneringer er torsdag før turneringen. NB: Oppmøte uten påmelding er ikke mulig, siden kampoppsett lages på forhånd.
NB: For Rød ball avvikles separate arrangementer. Spiller på gul ball oppfordres til å spille turnering som legges ut på Tournament Software.
Påmelding skjer til kontaktpersonen for den klubb som arrangerer turneringen:
KTK: post@ktk.no
ATK: odderik@arendaltennis.no
via mail med informasjon om deltakers navn, klubb, og ballfarge man spiller med.
Betalingsavgift er kr 50,- som kan betales med VIPPS.
Kvittering fremvises før turneringsstart.
VIPPS AKT – 105463
VIPPS KTK – 105554

Trykk på lenken under for å se invitasjonen i PDF:

Junior Tour Sør 2017 / 2018

Innkalling til årsmøte i Arendal Tennisklubb

Notis

mandag 6.mars  kl. 18 rom 207 Sør Amfi

saksliste:
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling
3. Velge dirigent og referent
4. Årsmelding
5. Valg

 • Leder, nestleder og inntil 8 styremedlemmer
 • Valgkomite, 2-3 personer
 • To revisorer
 • Øvrige valg i henhold til organisasjonsplan gjøres ikke på årsmøtet. Disse komiteene er selvrekrutterende

 
6. Regnskap
7. Budsjett
8. Vedta kontingentsatser – forslag: beholde satsene like som i 2015/2016
9. Vedta strategiplanen

 

Vennlig hilsen

Styret i ATK

Invitasjon til Regionsmesterskap Junior i Porsgrunn

Her er invitasjonen vi har mottatt fra Porsgrunn Tennisklubb:

“Hei alle tennisvenner

Vi håper alle klubbene engasjerer seg 110% rundt RM junior 2017, slik at vi i år får rekordmange deltagere.

PTK har en fin utvikling blant de yngre og vi stiller med flere håpefulle enn tidligereJ!!!

Det blir fine premier, gode tilbud på Wilson produkter og en velfylt kiosk. Mellom slagene kan også familie og venner kose seg med vintersport på TV i vår kafeteria.”

Påmelding via Tournament Software:  Påmelding

Husk at du må ha lisens fra NTF for å melde deg på. Her kan du finne informasjon om lisens:  Lisens

Invitasjon til RM junior i Porsgrunn.

Invitasjon til RM junior i Porsgrunn.