Innkalling til årsmøte i Arendal Tennisklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Arendal Tennisklubb.

Årsmøtet avholdes 16. februar 2023 klokken 1900 på Sør Amfi Møterom 104.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 4. februar 2023 til grunde@arendaltennis.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se nederst i saken.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Arendal Tennisklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Arendal Tennisklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Arendal Tennisklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Grunde Thorsen kontaktes på grunde@arendaltennis.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Arendal Tennisklubb

Arendal 04.12.2022

Mal for forlag til årsmøte: