Informasjon fra valgkomiteen

Hei alle medlemmer i ATK!

Nå er vi raskt på vei mot et nytt år, og det er planlagt årsmøte allerede i februar 2023. I etterkant av forrige årsmøte gjennomførte vi i mai i år en medlemsundersøkelse som ble besvart av 153 medlemmer. Undersøkelsen viste at mange ting i klubben er veldig bra, samtidig som det naturligvis er noen områder hvor klubben kan bli enda bedre.

I undersøkelsen svarte flere også at de kunne tenke seg å bidra i klubben, enten i styrearbeid eller som bidragsyter inn i en eller flere komiteer e.l. Undersøkelsen var imidlertid anonym, og klubben har pr i dag derfor ikke informasjon om hvem som ønsker å bidra, eller i hvilken grad. I den forbindelse ønsker dagens styre og valgkomitè å følge opp på dette som forberedelse til neste årsmøte og styrevalg. I tiden frem mot jul vil derfor medlemmer av styret og klubbens valgkomite ta kontakt med en del medlemmer for å forsøke å identifisere enda flere bidragsytere og noen nye styremedlemmer for 2023 og fremover.

Styret ønsker derfor å oppfordre alle medlemmer som vurderer, eller kan tenke seg, å engasjere seg for ATK fremover om ta kontakt med Artur, Grunde eller en av medlemmene av valgkomiteen, som følger:

Styreformann Grunde Thorsen

Hovedtrener Artur Baron

Valgkomiteen v/Per Wollebæk (95260318) eller Kjetil Sunnset (47364473).

Pr i dag har klubben, i tillegg til styret, to arbeidene komiteer i form av en juniorkomitè og en seniorkomitè. I det videre arbeidet er det tenkt en fortsatt struktur hvor styret knytter til seg flere personer med ansvar for enkelte områder i komiteer/arbeidsgrupper som jobber med ulike temaer og oppgaver. 

Eksempler på aktuelle temaer hvor vi ønsker å engasjere flere medlemmer utover styrearbeid er blant annet;

  • Kommunikasjon med medlemmene – både innhold og plattform/kanaler.
  • Banefasilitetene, herunder forbedringspotensiale og eventuelt “klubbhus”
  • Senior- og juniorkomiteene for et enda bedre tilbud til medlemmene, med spesielt fokus på barn og ungdom
  •  Turneringer – lag – divisjonsspill
  • Sosiale arrangementer
  • Sponsorer, tilskudd og andre finansieringskilder

Vi håper på dette grunnlag at det er mange medlemmer som ser dette som en fin anledning til å involvere seg og bli enda bedre kjent med ATK.

Mvh Valgkomiteen i ATK