Vårsemesteret 2021

Vårsemesteret starter opp tirsdag 5. januar og avsluttes 19. juni. Det vil ikke være ordinær trening i vinterferien (uke 8) og påskeferien (29. mars til 6. april).

Uke 8 vil vi tilby en alternativ trening for voksne og barn, mer info om dette kommer snart.

Treningstiden i vårsemesteret vil i det store og hele være de samme som i høst for de som ønsker å trene i de samme gruppene. Dersom det forekommer små endringer vil de som er berørt få beskjed om det.

Har du behov for endring av treningstider eller ikke kommer til å trene fast til våren må du gi beskjed til kurs@arendaltennis.no innen 29. desember. Dersom vi ikke hører fra deg vil du bli satt opp på samme kurs som i høst.

Husk at du ikke meldes ut av klubben selv om du melder deg av kurs. Vi har mange medlemmer som ikke går på faste kurs. Dersom du ønsker å melde deg ut kan du gjøre dette via Min Idrett eller ved å sende e-post til post@arendaltennis.no. Da unngår du å motta ny kontingent i juni.

Minner om at dere som har barn i alderen 6-18 år bosatt i Arendal kommune kan benytte fritidskortet for å betale hele eller deler av kursavgiften også til våren. Det er viktig at dere da betaler fakturaen via friskus.com da dere ikke lenger får refundert penger. Les mer på https://www.arendal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritidstilbud-for-barn-og-unge/fritidskort/

Ellers ber vi om at alle overholder gjeldende retningslinjer for smittevern. Hold avstand og vask hendene.