Innkalling til årsmøte i Arendal Tennisklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Arendal Tennisklubb.

Årsmøtet avholdes mandag 8. mars 2021 kl. 1830 i rom 204 på Sør Amfi.

Vi ber om at alle som ønsker å delta på årsmøtet melder fra til sekretær Joh Hæhre på e-post: Joh@arendaltennis.no . Dette er viktig så vi har kontroll på hvem og hvor mange som kommer i forhold til smittevernreglene.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 25. februar til grunde@arendaltennis.no. Vi trenger navn på forslagsstiller, et forslag til sak i den ordlyd den ønskes vedtatt samt en begrunnelse for forslaget.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Arendal Tennisklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Arendal Tennisklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Arendal Tennisklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Arendal Tennisklubb kontaktes på e-post grunde@arendaltennis.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  ATK