Innkalling til årsmøte i Arendal Tennisklubb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Arendal Tennisklubb.

Årsmøtet avholdes 28. januar 2020 kl. 1900 på Sør Amfi.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 12. januar til grunde@arendaltennis.no. Vi trenger navn på forslagsstiller, et forslag til sak i den ordlyd den ønskes vedtatt samt en begrunnelse for forslaget.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Arendal Tennisklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Arendal Tennisklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Arendal Tennisklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Arendal Tennisklubb kontaktes på e-post grunde@arendaltennis.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  ATK