Årsmøte 2019

Styret i Arendal Tennisklubb inviterer til Årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte i Arendal Tennisklubb mandag 11. februar 2019 kl. 18 Sør Amfi

Saksliste:
1.Godkjenning av de stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling

3. Valg av dirigent
Valg av referent
Valg av to til å skrive under protokollen.

4. Godkjenning av årsmelding

5. Valg
Valg av leder, nestleder og inntil 8 styremedlemmer.
Valg av valgkomite
To revisorer

Øvrige valg i henhold til organisasjonsplan gjøres ikke på årsmøtet. Disse komiteene er selvrekrutterende

6. Godkjenning av regnskap

7. Godkjenning av budsjett�

8. Kontingentsatser

�9. Innkomne saker

Har du saker til årsmøtet? Vennligst send inn dine saker innen mandag 28.januar.