Tennisforbundet besøker Region Sør

Tennisforbundet, representert av generalsekretær Aleksander Kjær og Aslak Paulsen inviterte til nettverksmøte for Region Sør torsdag 9.november.  Møtet ble avholdt på Sør Amfi og det ble det konstruktivt møte for veien videre for region sør. Det ble blant annet satt dato for RM sør for junior og senior. Og planen er i første omgang å […]