Innkalling til årsmøte i Arendal Tennisklubb

mandag 6.mars  kl. 18 rom 207 Sør Amfi saksliste:   1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling 3. Velge dirigent og referent 4. Årsmelding 5. Valg Leder, nestleder og inntil 8 styremedlemmer Valgkomite, 2-3 personer To revisorer Øvrige valg i henhold til organisasjonsplan gjøres ikke på årsmøtet. Disse komiteene er selvrekrutterende   6. Regnskap 7. […]