Innkalling til Årsmøte 13.april 2015

Innkalling til årsmøte i Arendal Tennisklubb 2015

Når: Mandag 13.april kl. 19.00

Hvor: Sparebanken Sør Amfi: Rom 204 og 205

 

Saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling
  3. Velge dirigent og referent
  4. Årsmelding
  5. Valg – leder, nestleder og inntil 8 styremedlemmer, valgkomite
  6. Regnskap
  7. Budsjett
  8. Vedta kontingentsatser, eller vedta utsettelse av dette til mai/juni
  9. innkomne saker

 

Innkomne saker bes sendt styret (styret@arendaltennis.no) innen mandag 30.3.

Fullstendig saksliste med årsmelding vil være klar mandag 6.4

 

Vel møtt! 

Vennlig hilsen

Styret i ATK