Stem på “Klubben i ditt hjerte” – Konkurranse!

klubben_i_mitt_hjerte_2013

 

 

Klubben i mitt hjerte 2013 arrangeres av Norges Idrettsforbund og olympiske komite, Nordea, P4 og Dagbladet for å styrke det lokale idrettsarbeidet landet rundt.

Nå inviterer vi for tiende gang til avstemning der du kan stemme på din egen hjerteklubb.

Avstemningen starter lørdag 9.november klokken 00.01, og avsluttes fredag 22. november klokken 12.00

 Trykk her for å stemme!